rebeccas «
det enda som betyder något
We looked at each other a little too long to be ‘just friends’.
- (via psych-facts)

ensamochensam:

cpledsen:

Snälla, försvinn innan du stannar där för alltid

kärlek och tragik
We all get addicted to things that take the pain away.
- Is it okay to get addicted to a person? (via riesen-love)

(Source: disgosting)


komigenannie:

och jag tänkte i paniken “om jag bara korsar vägen är jag fri sen”